Kurs

Nettseminar; Styrearbeid - innføring i styreansvaret

Styrer i idrettslag inviteres til nettseminar for å få innblikk i styreansvar og lover/regler

Mandag 21.08.2023 kl 19:00-21:00 inviterer vi høstens første nettsemiar.

Denne datoen vil "Styrearbeid i praksis - en innføring i styreansvaret" stå på agendaen.Dette er et digitalt tilbud som gir innføring i styrets ansvar i henhold til Idrettens Lov og diskuterer hvordan styret bør organisere seg i tilnærming til dette ansvaret.

Seminaret er gratis og varer i 2 timer.

Innhold: 

 • Idrettens verdigrunnlag og medlemsdemokratiet​
 • Lovpålagt ansvar og oppgaver​
 • Idrettens regelverk, vedtak og retningslinjer​
 • Medlemmer i idrettslaget​
 • Idrettslagets formål og struktur​
 • Årsmøtet​
 • Økonomi, ansvar, planlegging og oppfølging​
 • Styrehverdag og effektivt styrearbeid​
 • Klubbutvikling​
 • Mangfold​
 • Klubben vår – nå og i fremtiden

Sjekk gjerne vår kurskalender for flere kurs- og aktivitetstilbud

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 18.08.2023 kl. 15:00, via min idrett - Meld deg på her

Påmeldte vil motta epost med lenke til det digitale møterommet v/påmeldingsfristens utløp. Min. 5 påmeldte må til for at seminaret skal kunne gjennomføres. Seminaret blir ikke tatt opp.

Ikke mottatt bekreftelse for påmelding? Sjekk påmelding/ta kontakt. Spørsmål rettes til: palerik.heimstad@idrettsforbundet.no