DL 2023.jpg

"Møteplassen" ble vellykket

"Møteplassen» er et treffpunkt for daglige ledere og ansatte i Innlandsidretten

Fredag 8. desember inviterte idrettskretsen til «Møteplassen» som er et treffpunkt for daglige ledere og ansatte i Innlandsidretten. Denne gangen var hovedtemaet dugnad, men i tillegg ble det satt av mye tid til samtale og nettverksbygging deltakerne imellom, samt informasjon fra idrettskretsen. 

Agendaen for dagen så slik ut:
09.40: Kjøreregler for dugnad i norsk idrett v/Jørn Skjærvik (Innlandet IK)
10.00: Dugnad i LFK v/Jostein Wahl 
10.15: Dugnad i Tynset IF v/Gro Røsten Oldertrøen 
10.30: Erfaringsdeling mellom idrettslag om dugnad og dugnadsløsninger
11.00: Kort pause
11.15: Innlandet idrettskrets informerer
Langtidsplan for innlandsidretten 2023 – 2027 v/Jørn Skjærvik
- Nytt prosjekt: Fra klubbhus til aktivitetshus v/Pål Erik Heimstad
- Mitt varsel, kostnadsfri varslingskanal v/Martin Hylland
- Kjønnsbalanse i idretten v/Mikael Björlin
12.00: «Ansatt-timen» – tid til samtale, deling og spørsmål på tvers

 

Med 15 deltakere fra klubber og idrettsråd, ble samlingen til et fruktbart møte. Vi takker alle deltakerne for godt engasjement, og ser frem til nye felles Møteplasser i 2024:

  • 7. februar: Digital møteplass for daglige ledere og adm. ansatte
  • 17. februar: Anleggskonferanse
  • 9. april: Fysisk møteplass for Daglig ledere og adm. Ansatte
  • 13. april: Idrettskretsting
  • 6. juni: Digital møteplass for Daglig ledere og adm. ansatte