Zaineb

Idrettskretsen støtter Zainebs kandidatur

Hvem evner å ta tak i idrettens viktigste utfordringer fremover?

Nå er det ikke lenge igjen til idrettstinget i Bergen første helg i juni. Mange viktige saker for idretten skal opp til diskusjon og besluttes, ikke minst hvem som skal være norsk idretts øverste leder de neste årene.

Valgkomitéen har innstilt Zaineb Al-Samarai som idrettspresident. Motkandidat er sittende president, Berit Kjøll.

Innlandet Idrettskrets støtter opp om valgkomitéen og styret går inn for å stemme på Zaineb Al-Samarai. Hvorfor ønsker vi et skifte av president? Debatten har gått rundt alder, bakgrunn og mye annet som egentlig ikke er det vesentlige her. Vi følger Zaineb på punktene hun har flagget som saker å jobbe med:

 1. Flere med lenger
 • Få tilskuddsordninger som i større grad er aktivitetsbasert – ikke søknadsbasert.
 • Jobbe strategisk opp mot beslutningstagere for å vise at barne- og ungdomsidrett, og voksenidretten er en investering som gir lavere utgifter på en rekke andre områder i samfunnet.
 • Aktivt arbeid mot myndighetene for å vise at vi kan løse samfunnsproblemer, og at flere politikkområder må bidra økonomisk inn i idretten.

    2. Flere og bedre anlegg

 • Samarbeid og samkoordinering på tvers av både særidretter og kommuner for å etablere større, bedre og flere anlegg.
 • Involvering av idretten i prosesser, spesielt i skole-idrettsprosjekter, både regionalt og lokalt – Samarbeid med skole bør vi også gjøre på andre områder enn anlegg.
 • Jobbe for at anleggsplanlegging blir lovfestet på lik linje som barnehager.
 • Øke fleksibiliteten i spillemiddelordningen som kan gi mer aktivitet og anlegg for pengene.
 1. Gjøre jobben enklere for idrettslagene
 • NIF må være en avlaster og legge til rette for at lagene kan operere så enkelt som mulig.
 • NIF skal være i større grad et serviceorgan for idrettsorganisasjonen.
 1. Bedre rammevilkår for toppidretten
 • Styrke Olympiatoppene nasjonalt og regionalt.
 • Sørge for at toppidrettsutøvere kan få muligheten til å kombinere idrett og høyere utdanning.
 • Gjennomføre parastrategien og styrke paraidretten ytterligere.
 • Styrke samarbeid med utdanningssektoren for å utdanne flere kompetente trenere og ledere.

Zaineb uttaler at hun ønsker et NIF som er langt mer offensiv i sitt arbeid mot myndighetene for å synliggjøre den enorme verdien idretten leverer hver eneste dag i alle landets kommuner. Ifølge henne er «god idrettspolitikk god folkehelsepolitikk, god sosialpolitikk, god justispolitikk, god utdanningspolitikk, god kommunepolitikk, god familiepolitikk og god kulturpolitikk. Derfor må vi styrke rammebetingelsene som gjenspeiler den enorme verdien norsk idrett har i vårt samfunn.»

Spørsmålet er hvem vi tror kan lede NIF slik at organisasjonen får mer kraft og større gjennomslag. Vedkommende må ha evnen til å samle idretten for at vi skal kunne stå sterkere sammen, sette viktige saker på dagsorden, og ha handlingskraft og praktisk erfaring til å få gjennomslag for den vedtatte idrettspolitikken. Alt dette mener vi at Zaineb Al-Samarai har, og derfor velger vi å støtte henne som president i Bergen 2.- 4. juni.