a

Et lite gjennombrudd for tryggheten til våre medlemmer i norsk idrett

For Innlandet idrettskrets har politiattestordningen vært en stor og viktig hjertesak, og vi har jobbet lenge med å få løftet temaet i ulike politiske miljøer.

Fredag 10. mars var vi i et tredje møte med statssekretær Hans-Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet. Her ble vi nok en gang godt mottatt, og de er oppriktig interessert i få på plass en god politiattestordning. De har nå sendt ballen videre til Politidirektoratet, med bestilling av mulige endringer!
Dette gleder oss sterkt!

I idretten må vi jobbe med både hodet og hjertet, og denne gangen jobber vi mye med hjertet. Vi gir oss ikke og vi er stolte over at vi nå har fått til et lite gjennombrudd i saken.
Vi vil stå på videre for å få på plass ordninger som gjør at hverdagen blir tryggere for våre utøvere i norsk idrett. Det er mange tiltak som kan og skal bidra til det, men det er helt nødvendig å ha en politiattestordning som både forebygger, skal være enkel og ikke minst være en trygg løsning.

Med oss på veien har vi hatt mange gode støttespillere.

Takket være Thorleif L. Sørhol Nielsens henvendelse til oss tilbake i 2019, startet vi den lange veien for å utgjøre en forskjell for våre medlemmer. Thorleif er fortsatt med oss i dette viktige arbeidet og er en god støttespiller for idretten.

I fjor samlet alle idrettskretsene i Norge seg bak et notat som synliggjorde behovet for en endring, og vi retter en takk til alle som trekker i samme retning.

En viktig døråpner for oss er Zaineb Al-Samarai og Margrethe Haarr som har bidratt til at Justis- og Beredskapsdepartementet har sluppet oss inn og lyttet til våre budskap.

Vi vil også berømme vår egen styreleder, Inger Lilleby Fløgum, som har gjort, og gjør, en uvurderlig jobb for å sette politiattestordningen på dagsorden.