AE-183322.jpg

Tore Stubrud gir seg i idrettskretsen

Vi takker deg, Tore, for din mangeårige og viktige innsats for idretten, og ønsker deg lykke til i din nye tilværelse.

Tore Stubrud hadde sin siste arbeidsdag i Innlandet idrettskrets 15. august 2022. Han gikk da av med pensjon etter nærmere 15 år i Opplands- og Innlandsidretten.

Tore ble ansatt som organisasjonssjef i Oppland idrettskrets i november 2007. Han kom da fra offentlig forvaltning, og hadde i tillegg med seg god erfaring med idrettslig arbeid fra Norges Hundekjørerforbund og Norges Svømmeforbund.

Tore har vist et stort engasjement for fellesidrettslige anliggender, og har sammen med sin stab og sittende styrer opparbeidet en velfungerende Oppland idrettskrets. Med fokus på idrettspolitisk arbeid og påvirkning, organisasjonsoppfølging av klubber og idrettsråd, samt klubb- og anleggsutvikling har kretsen vært en god støttespiller og samfunnsaktør for sine samarbeidspartnere.
Og spesielt kan nevnes at Tore alltid har hatt et stort hjerte for at ALLE skal ha mulighet til å drive med idrett, uavhengig av kjønn, økonomi, legning og tilhørighet.
Tore har også på frivillig basis lagt ned adskillige dugnadstimer for idretten.

I 2020 ble Hedmark og Oppland idrettskretser slått sammen til Innlandet idrettskrets og her har Tore, med sin mangeårige ledererfaring og klokskap, bidratt til en positiv sammenslåingsprosess og en godt drevet ny krets.

Vi takker deg, Tore, for din mangeårige og viktige innsats for idretten, og ønsker deg lykke til i din nye tilværelse.