lottstift

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - frist 7. september

Lotteri- og stiftelsestilsynet (Lottstift) forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og det legges opp til søknadsrunde hvert kvartal. 

Lottstift har åpnet for søknader for perioden april-juni 2022.
Søknadsfristen er 7. september 2022, klokken 13.00.


Les mer om strømstøtte og søknadsordning her:
Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift