buldring_3-kopi.jpg

Fokusområder for idretten i Innlandet

I går ble det avholdt et positivt informasjons- og dialogmøte mellom idrettskretsen og særkretser/regioner i Innlandet.

Idretten er inne i en utfordrende tid, som samfunnet forøvrig.
Det er derfor viktig med dialog om hvilke utfordringer idretten står overfor, og at det arbeides mot de politiske miljøer i kommuner, i fylket og på Stortinget.

Agenda for møtet 1. desember var:

  1. Idrettskretsens generelle politiske arbeid
  2. Politiattestordning
  3. Strømstøtteordning
  4. Innspill fra særkretser/regioner

Det ble et godt møte med stort engasjement. Mange gode innspill og utfordringer ble fremmet til diskusjon, og det er enighet om at det fortsatt må rettes fokus mot følgende områder:

-idrettslagenes økonomi
-økonomiske barrierer 
-anlegg
-frivillighet
-demografi og den kommende eldrebølgen
-samarbeid mellom idretter
-ungdomspåvirkning
-folkehelse