Mikael

Møt vår nye kollega Mikael Björlin

Mikael startet i Innlandet idrettskrets 1. oktober. Han er i første omgang engasjert for 1 år, og vil ha arbeidsoppgaver innen kurs og klubbutvikling.

Mikael er ferdig utdannet bachelor i Sport Management fra Lillehammer, og vi kjenner ham godt da han gjennomførte sin praksisperiode hos oss høsten-2021.

Mikael er 25 år, opprinnelig fra Göteborg, men flyttet til Skarnes da han var 10 år. Nå har han bostedsadresse på Lillehammer.
Av idrettslig bakgrunn kan nevnes fotball og tennis.

Mikael treffes på mail Mikael.Bjorlin@idrettsforbundet.no og tlf 99503323.

Vi ønsker Mikael velkommen tilbake til idrettskretsen, og gleder oss til godt samarbeid kommende år!