Jul

Julehilsen fra styreleder Inger L. Fløgum

Kjære idrettsvenner! Det nærmer seg jul og et nytt år, og det er tid for å takke alle som gjort en innsats for idretten i Innlandet.

Frivillighetsåret 2022 var året vi trodde vi skulle ta idretten tilbake til normalen etter to tøffe år med pandemi. Året som har gått har imidlertid heller ikke vært uten solide utfordringer for mange av våre frivillige og tillitsvalgte ute i idrettslagene. De siste årene har vært tøffe for alle de tusenvis av frivillige som holder hjulene i gang i bredde- og toppidretten rundt i hele landet.

De fleste idrettslagene i Norge er tuftet på frivillighet. Det er imponerende å se hvor mye dugnadsinnsats som legges ned ute i idrettsrådene og idrettslagene, og hvor mange som bruker store deler av sin fritid til å legge til rette for at barn og unge skal kunne drive med aktivitet. Tusen takk alle sammen!

Politisk kontakt
Allerede i januar møtte vi Innlandets stortingsbenk hvor vi løftet frem noen av de utfordringene vi hadde, og som vi så komme. Viktige tema som kompensasjonsordninger, utfordringene rundt økte strømpriser og hvordan vi i fellesskap med det offentlige må tenke ut hvordan vi kan ta tilbake en normal idrettshverdag ute idrettslagene var viktige tema.

Kjønnsbalanse i idretten, arbeidet med Innlandet Idrettskrets #Gnist-konsept og digitalisering av politiattestordningen ble også nevnt. Gjennom året har vi også hatt flere møter med både lokale, regionale og sentrale politikere. Jeg opplever at våre politikere er interessert og lytter godt til våre innspill rundt ulike politiske temaer som angår idretten. Vi er alle enige om at en aktiv befolkning er viktig for samfunnet.

 

#Gnist- konseptet og politiattestordningen
I Innlandet har vi valgt å sette politisk fokus på to hjertesaker i tillegg til kjerneoppgavene våre. Vi ønsker å jobbe med å bedre kjønnsbalansen i norsk idrett, og vi ønsker en bedre og tryggere ordning rundt politiattest.

Politiattesten får man i dag som en pdf-fil. Noe vi mener er et gammeldags og utdatert system som også er enkelt å manipulere. Vi ønsker at foreldre skal kunne sende barna trygt på trening. Vi ønsker at barn og unge skal føle seg trygg på trening. Et sted for å bygge fellesskap og mestring.

Vi ønsker også at våre tillitsvalgte i styrer, som har ansvar for politiattester, skal ha et enkelt og intuitivt system de kan stole på. Flere mener at attesten i dag gir en falsk trygghet og er nærmest ubrukelig. Vi ønsker å jobbe for en digitalt, trygg og sikker politiattestordning. Dette ble løftet inn til Idrettsstyret i mars 2022. Vi har også hatt flere møter med ulike stortingspolitikere og statssekretær i Justisdepartementet Hans Petter Aasen om dette temaet.

Det er allerede nå avtalt flere møter med Justisdepartementet og Politidirektoratet tidlig på nyåret.

 

Idrettens time
Allerede i 2020 bestemte vi at Idrettskretsen skulle be om et besøk i Innlandets kommunestyrer. På grunn av pandemien har det blitt begrenset antall besøk, men i høst har våre ansatte vært ute i flere møter og hatt «idrettens time» på agendaen. 

Sammen med idrettsrådene er vi i kommunestyrene og snakker om idrettens viktige samfunnsrolle, idrettens utfordringer og ikke minst idrettens verdiskaping. Så langt har vi høstet veldig gode tilbakemeldinger fra de kommunestyrene vi har besøkt.

 

Det som teller
De frivillige er de uvurderlige. Idrettens ekte helter. «Mange av mine beste venner har jeg fått gjennom idretten». Har du hørt det før? Slik er det i mitt tilfelle også. Vi har så mange gode minner og erfaringer sammen. Gjennom idrettsfellesskapet har jeg møtt, og møter mange fantastiske mennesker som bidrar til å skape gode og trygge lokalsamfunnet hvor barn og unge kan utfolde seg med det som gir dem mestring, utvikling og idrettsglede. Det sosiale fellesskapet du blir en del av gjennom din deltakelse i idretten er unikt. 

Så min oppfordring blir til dere alle som allerede er en uvurderlig hverdagshelt ute i idretten – ta kontakt med tidligere frivillige og rekrutter dem tilbake til idretten eller utfordre en ny bekjent til å bli med i idrettens fellesskap!

 

Med dette vil jeg ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år. Jeg ser fram til et godt samarbeid også i 2023. Kos dere i jula og ta godt vare på de nærmeste. 

 

Julehilsen fra
Inger Lilleby Fløgum
Styreleder, Innlandet idrettskrets