Nettverkssamling

Invitasjon til Nettverkssamling for unge idrettsledere

I forbindelse med Idrettsgalla 2023 inviteres det til nettverkssamling på Hamar for unge idrettsledere.

Ungdomsutvalget i Innlandet idrettskrets (IIK) inviterer, i samarbeid med Norsk Tipping og ungdomsutvalget i Trøndelag idrettskrets, til Nettverkssamling for unge idrettsledere 6.–8. januar i forbindelse med Idrettsgallaen 2023 på Hamar.

Invitasjon
Se invitasjon med program og påmelding her: Invitasjon
Påmeldingsfrist: 25.11.2022

Mål med samlingen
Nettverkssamlingen har som mål å gi unge ledere i norsk idrett kompetanse og motivasjon til å fortsette i verv og roller i norsk idrett.

Krav til deltagelse
Idrettskretser og særforbund kan sende medlemmer fra ungdomsutvalg eller styremedlemmer som er valgt i henhold til NIFs lov §2-5 (7). Samlingen har totalt 60 plasser

Informasjon og kontakt
Ønsker du mer informasjon om nettverkssamlingen eller ønsker du å komme i kontakt med Ungdomsutvalget i Innlandet, ta kontakt med leder Sondre Tusvik eller med IIKs administrasjonen v/Martin Hylland