Spillemiddelordningen

Innspill til spillemiddelordningen

Her kan du lese vårt høringsinnspill til spillemiddelordningen - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet (KUD) har invitert ulike organisasjoner og aktører til å til å komme med innspill til dagens spillemiddelordning for Anlegg til idrett og fysisk aktivitet.

Fylkesmøte i Innlandet
Første steg i prosessen har bestått i at Kulturdepartementet (KUD) har invitert til fylkesvise møter.

Bakgrunnen for møtene er regjeringens formulering i Hurdalsplattformen som sier:

Regjeringa vil:

  • Ruste opp og byggje fleire idrettsanlegg og lage ein nasjonal plan for idrettsanlegg saman med idrettsbevegelsen.
  • Gjere momskompensasjon for idrettsanlegg regelstyrt.

Først ute på møteturneen ble Innlandet. Møtet ble holdt på Lillehammer i oktober og ble ledet av statssekretær Gry Haugsbakken.
– Vi skal bygge flere idrettsanlegg, og vi skal bygge smartere og enda mer treffsikkert, sa statssekretæren.

Totalt åtte aktuelle aktører fra Innlandet fikk muntlig presentere sine innspill i møtet. Vår styreleder, Inger Lilleby Fløgum, fikk presentere kretsens synspunkter til dagens spillemiddelordning. I tillegg fikk vi høre Elverum idrettsråd og Vind idrettslag, som også representerte idretten.
Det ble et interessant møte, som kan sees i sin helhet her: Innspillsmøte


Høringsinnspill
I etterkant av fylkesmøtet har KUD bedt om å få oversendt innspillene skriftlig.

Innlandet idrettskrets har gjennom en god prosess i styret og administrasjonen formulert sine innspill skriftlig, og dokumentet er nå oversendt KUD. Les vårt høringsinnspill her: Høringsinnspill

KUD fortsetter sin møteturne i de resterende idrettskretser frem til medio februar 2023, og vi ser fram til det videre arbeidet med bearbeiding av innspillene til spillemiddelordningen.