IMG_1580.jpg

Innlandsdeltakelse på Norges Olympiske Akademi 2022

Innlandet idrettskrets stilte med 3 deltakere på helgens Olympiske Akademi 2022. Alexander Eriksson, Sondre Tusvik og Sander Vestby er svært fornøyd med akademiets faglige innhold og sosiale ramme.

Norges Olympiske akademi er en møteplass der unge ressurspersoner mellom 18-29 år får faglig påfyll, øker sitt nettverk og deler erfaringer på tvers av idrett, bakgrunn, alder og rolle i idretten.
Målet med akademiet er å fremme de olympiske verdier og diskutere samfunnsaktuelle tema. 

Årets tema var idrett og menneskerettigheter