klubbe_web.jpg

Informasjon om lovendringer fra 1. januar 2022

På idrettstingene i 2021 ble det vedtatt flere lovendringer. Noen hadde umiddelbar ikrafttredelse, mens andre trådte i kraft 1. januar 2022.

Lovendringene medfører behov for å oppdatere idrettslagets lov

Endringene gjelder kun for idrettslag med utgangspunkt i ordinær lovnorm. Idrettslagets styre skal behandle loven på et styremøte, vedta ny lov og informere idrettslagets medlemmer om sitt vedtak.
Det forutsettes at idrettslagets lov er basert på lovnorm for idrettslag!

Større endringer i loven skal behandles på idrettslagets første årsmøte, og vesentlige avvik fra lovnorm skal sendes idrettskretsen for godkjennelse.

Link til ny lovnorm (for idrettslag med ordinær lovnorm):
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/for-idrettslag/

 

De viktigste endringene som idrettslagene må merke seg

  • Kontrollutvalg - antall og varamedlemmer fastsettes i loven – hvor minstekravet er:
    • Leder
    • Minst ett medlem
  • Endret lovnorm er vesentlig forkortet, med direkte henvisninger/linker til NIFs lov.

Se alle lovendringer her: Informasjon om lovendringer 1. januar 2022 (idrettsforbundet.no)

 

Spørsmål vedrørende lovnormen rettes til Jørn Skjærvik; Jorn.Skjarvik@idrettsforbundet.no eller mobil 94164290.