beach-volley-volleyball-401879-1655292347.jpg

Har din klubb tenkt å søke SPILLEMIDLER til anleggsbygging?

Det nærmer seg søknadsfristen til de fleste kommuner i innlandet, og vi anbefaler derfor:

1. Kurs med fylkeskommune:
onsdag 24.8.2022 kl. 19.00 – 21.00. 
Det vil bli gjennomgang av spillemiddelordningen og nye regler for 2023, samt åpen post for spørsmål.
Møtelink

2. Sett deg inn i de nye bestemmelsene
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2022, har noen endringer og tillegg i forhold til forrige års bestemmelser. Vi anmoder derfor idrettslag som er søkere av spillemidler til anleggsbygging, enten du skal delta på kurset eller ikke, går inn på den nyeste versjonen i lenken under.

Noen viktige endringer i stikkordsform under:

  • Behovsvurdering: - nå krav om eget vedlegg i spillemiddelsøknaden (se vedlegg 7 i bestemmelsene).
  • Nærmiljøanlegg: - åpen for allmenn aktivitet i min. 10 år (tidligere 20 år), - maks begrensning pr. anleggssted er fjernet (tidligere kr 1.500.000), dvs. det kan nå bygges flere nærmiljøanlegg på samme område.
  • Ordinære anlegg- det kan søkes til flere nye anleggstyper (eks. biljard, rugby, bowling), - enkelte større anlegg har økt i tilskuddsbeløp (eks. friidrettsstadion, ishall), - tilskudd til garderober og lager kommer i tillegg, - fotballbane kunstgress uten plastholdig ifyll gis ekstra tilskudd.
  • Interkommunale anlegg: - nå krav om skriftlig begrunnelse/uttalelse fra fylkeskommunen

Link til nye bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet:
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (regjeringen.no)

3. Les Vista Analyses rapport om den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investeringer i idrettsanlegg 

Vista Analyse har på oppdrag fra Norges idrettsforbund beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg. Eksempelvis vil samfunnet få tilbake tre milliarder kroner for hver milliard som investeres.

Link til sak og rapport: Samfunnsøkonomisk gjevinst

 

 

Ta gjerne kontakt med vår anleggsansvarlig Line Kongssund for evt. avklaringer og spørsmål: e-post eller tlf: 94888225