Flagg

Flyktningkrisen - hvordan kan idretten bidra?

Innlandet idrettskrets anmoder idretten i Innlandet om å strekke ut en «idrettshånd» til mennesker som er på flukt.

I disse dager spesielt til krigsrammede fra Ukraina, men også flyktninger som har kommet – og vil komme i framtiden!

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Idrettsbevegelsen er den største bidragsyteren – så la oss vise vår styrke også inn i dette viktige arbeidet og spesielt innenfor det vi kan mest; tilrettelegging for aktivitet!

Vi anmoder derfor idretten i Innlandet om å ta kontakt med egen kommune – for å registrere dere nå i første omgang.
Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og det beste som kan gjøres nå er å registrere idrettslaget – og si dere er her – nå og når behovene er kartlagt lokalt! De fleste kommuner har egen informasjon på sine hjemmesider, og her kan dere gjøre en digital registrering.
Gå inn på en egen kommunal hjemmeside, og registrer din hjelpende «idrettshånd!»