Trygge rammer.png

Vellykket seminardag for innlandsidretten

Fredag 29. oktober inviterte Idrettskretsen alle som er tilknyttet den organiserte idretten i Innlandet til en dag med faglig påfyll rundt aktiviteten i idrettslaget.

Første del av seminardagen omhandlet temaet «Trygge rammer i idretten».
Ca. 30 ansatte og tillitsvalgte fra idretten i Innlandet hadde møtt opp for å høre om og diskutere temaet.
Guro Hesselberg fra NOK Gjøvik holdt et engasjerende foredrag om trakassering og overgrep. Dette er et samfunnsproblem, som også rammer idretten.
Idrettskretsen v/Pål Erik Heimstad presenterte et konsept for hvordan klubben med relativt små grep kan starte opp og systematisere arbeidet for trygge rammer i forhold til forebygging av seksuelle overgrep. Deltakerne ble oppfordret til å ta dette med tilbake til sine respektive klubber, med oppfordring om å stille seg positive til videre oppfølging i samarbeid med idrettskretsen og NOK.

Andre del av seminardagen var myntet på barneidrettsansvarlige i Innlandet, med følgende tema: «Barneidrettsansvarlig: mer enn bare et navn på papiret».
Her ble det satt fokus på rollen og ansvarsområder for barneidrettsansvarlige i klubb. Deltakerne fikk et interessant innlegg fra Magnus Skulstad i fleridrettslaget Ottestad IL, - om hans rolle som barneidrettsansvarlig og hvordan de har satt rollen i system.
Deretter snakket fagkonsulent Hilde Håkenstad fra Idrettskretsen om Paraidrett i Roterud IL og hvordan de legger til rette for aktivitet for parautøvere i allidretten.
Sekvensen ble avsluttet med en arbeidsøkt for å kartlegge hva idrettslagene kan gjøre for å sette rollen bedre i system i idrettslagene, samt gode diskusjoner og deling av erfaringer.

Oppsummert var seminardagen svært vellykket og nyttig for både deltagere og arrangører. Idrettskretsen ser viktigheten av å skape møteplasser for tillitsvalgte i idretten hvor faglig påfyll og erfaringsutvekslinger bidrar til økt kompetanse og innsikt.
Takk for oppmøte og stort engasjement!