Aktivitetslederkurs Barneidrett .png

Momskompensasjon til Innlandsidretten

I år vil 538 Innlandsklubber motta til sammen kroner 35.712.428. Dette er en økning på 2,58% fra forrige år.

I fjor mottok 261 Hedmarksklubber og 298 Opplandsklubber tilsammen kroner 34.811.810 i momskompensasjon for varer og tjenester.

Årets tall for Innlandet viser at utbetalingen vil bli 35.712.428. 

Både søknadssum og utbetalingssum har økt fra i fjor. Det er en positiv økning i utbetalt sum, men vi ser at antall søknader har gått ned. For Innlandet utgjør negangen 21 færre klubber som har søkt i år. Dersom dette skyldes at en del klubber ikke har lykkes med å følge opp søknadsprosessen som følge av koronasituasjonen, er dette naturligvis alvorlig for de klubbene dette gjelder.

Se oversikt over klubber i Innlandet som mottar momskomensjason for
2020 her.