Innlandet fylkeskommune spillemidler.PNG

Invitasjon til Webinar spillemidler

Drømmer ditt lag eller din forening om et nytt anlegg for idrett, fysisk aktivitet eller friluftsliv? Eller er dere klare for å søke om spillemidler og starte bygging av anlegget?

Da kan dere melde dere på webinar i regi av Innlandet fylkeskommune, som inviterer til to gratis kurs om spillemidler; 
- et for prosjektoppstart som avholdes 24. august kl 19.00-20.00 og
- et for søknadsoppfølging som avholdes 31. august kl 19.00-20.00

Se invitasjoner med påmeldingslink her: Prosjektoppstart og Søknadsoppfølging

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med  morten.vingli.odseter@innlandetfylke.no