NIF_Logo_Innlandet_IK_Farger (2).png

Inger Lilleby Fløgum ny styreleder i Innlandet idrettskrets

Se vedtak fra gårsdagens ekstraordinære kretsting for Innlandet idrettskrets

Styret innkalte til ekstraordinært idrettskretsting på Teams torsdag 24. september 2020.

Se protokoll her.

Det ekstraordinære kretstinget behandlet to saker ;
- «Valg – nødvendige kompletteringer av styret»
- «Valg – nødvendige kompletteringer av valgkomitèen»

Styre
Tidligere styreleder Jan Arild Berg trakk seg etter eget ønske og det nye styret i Innlandet idrettskrets ser slik ut:

Leder                 Inger Lilleby Fløgum (opprykk internt)
Nestleder           Jannicke Stenberg Mykkestue
Medlem              Morten Gustu
Medlem              Ida Haugstad Stake
Medlem              Svein Erik Nordhagen
Medlem              Mali Nordseth Nyløkken (opprykk fra vara)
Medlem              Haakon Struksnes Fjone
Vara                   Alexander Eriksson
Vara                   Marianne Frantzen (ny)
Ansattes repr.     Jørn Skjærvik

Valgkomitè
Tidligere valgkomiteleder Bjørgulv Noraberg trakk seg etter eget ønske og den nye valgkomiteen er som følger:

Leder                  Liv Krokan Murud, Lillehammer (opprykk internt)
Medlem               Hilde Kristin Korbøl, Sør-Odal
Medlem               Hans Olav Osbak, Elverum (opprykk fra vara)
Varamedlem        Lars Petter Nyhus, Sør-Fron (ny)