21
mar
2024

Nettseminar Styrearbeid i idrettslaget

Arrangør: Innlandet idrettskrets
Sted: Digitalt via Teams
Start: 21.03.2024 19:00
Slutt: 21.03.2024 21:00
Påmeldingsfrist: 20.03.2024 15:00    Meld deg på

Digitalt tilbud som gir innføring i styrets ansvar i henhold til Idrettens Lov og diskuterer hvordan styret bør organisere seg i tilnærming til dette ansvaret.

Omfang: 2 timer.

Pris: Gratis.

Målgruppe:
Styret

Innhold: 

 1. Idrettens verdigrunnlag og medlemsdemokratiet
 2. Lovpålagt ansvar og oppgaver
  • Idrettens regelverk, vedtak og retningslinjer
  • Medlemmer i idrettslaget
  • Idrettslagets formål og struktur
  • Årsmøtet
  • Økonomi, ansvar, planlegging og oppfølging
 1. Styrehverdag og effektivt styrearbeid
 2. Klubbutvikling
  • Mangfold
  • Klubben vår – nå og i fremtiden

Påmelding:
Via min idrett.
Påmeldte vil motta epost med lenke til det digitale møterommet v/påmeldingsfristens utløp. Min. 5 påmeldte må til for at seminaret skal kunne gjennomføres.

Seminaret blir ikke tatt opp.

Ikke mottatt bekreftelse for påmelding? Sjekk påmelding og/eller ta kontakt.