ungeledere2.jpg

Ungdomsutvalget - hva skjer i 2021

Ungdomsutvalget i Innlandet idrettskrets ser fram til å se hva 2021 har å by på. Vi krysser fingrene for at vi kommer nærmere og nærmere det vi kjenner som den «gamle» normalen. I 2020 ble mye satt på vent grunnet situasjonen vi fortsatt står i og vi, som alle andre, håper å få på plass fysiske møter med idrettslag, idrettsråd og idrettsungdom i 2021.

Som en del av vårt digitalt arbeid i 2020 sendte vi ut en spørreundersøkelse til ungdommen i Innlandet for å kartlegge deres behov og ønsker. Gledelig respons viste at mange ungdommer ønsker å bidra i eget idrettslag i flere ulike roller. Undersøkelsen ligger til grunn for flere av tiltakene som står på ungdomsutvalgets årsplan for 2021. Der i blant håper vi å få gjennomført flere skole- og klubbesøk, i tillegg til en nettverkssamling for engasjerte unge ledere, trenere, dommere og andre frivillige i fylket.

Anbefaler egne ungdomsutvalg i klubb 

Vi håper også å bidra med erfaringsutveksling og annen rådgivning for idrettslag som ønsker å opprettelse og arbeide med ungdomsutvalg i egen klubb. En fryktet konsekvens av koronasituasjonen er frafall blant unge i ungdomsidretten. Det er viktigere enn noen gang at idrettslag ser og hører ungdommen, og åpner opp for mulighetene til å inkludere de i klubbarbeidet i enda større grad. Ungdomsutvalget håper derfor at flere idrettslag vil vurdere å opprette egne ungdomsutvalg - for ingen vet hva ungdommen tenker og ønsker, bedre enn ungdommen selv. 

Følg oss på sosiale medier

Vi ønsker også være mer synlige på sosiale medier fremover, så følge oss gjerne på Facebook og Instagram! Vi har også opprettet en egen nettverksgruppe på Facebook for unge engasjerte i Innlandsidretten som dere gjerne må dele med ungdommen i deres idrettslag. På disse plattformene vil vi med tiden dele info om nyheter, kurs og samlinger m.m som vi mener kan være interessant for idrettsungdommen i fylket.