Disse personene fra Nærøysund kommune gleder seg til det store Paraidrettsarrangementet på Kolvereid 7. september: Fra venstre Jenny Dolmen, enhetsleder Helse og Mestring, Guri Minnie Sagvik, nestleder i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Ellen Westerberg, enhetsleder Miljøtjenesten, Trond Stian Jenssen, avdelingsleder Idrett, Unni Berit Finne, rektor Kolvereid skole, Lillian Iren Hatland, avdelingsleder Helse og Mestring.
Disse personene fra Nærøysund kommune gleder seg til det store Paraidrettsarrangementet på Kolvereid 7. september: Fra venstre Jenny Dolmen, enhetsleder Helse og Mestring, Guri Minnie Sagvik, nestleder i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Ellen Westerberg, enhetsleder Miljøtjenesten, Trond Stian Jenssen, avdelingsleder Idrett, Unni Berit Finne, rektor Kolvereid skole, Lillian Iren Hatland, avdelingsleder Helse og Mestring.

Stort paraidrettsarrangement i Nærøysund 7. september

Paraidrettssenteret i Trøndelag/ Trøndelag idrettskrets i samarbeid med Nærøysund kommune inviterer til stort Paraidrettsarrangement i Nærøysund Arena onsdag 7. september 2022.

PROGRAM

Kl. 1300-1500  
Faglig opplegg for fagpersoner (ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, kroppsøvingslærere m.fl.), studenter og andre interesserte. Her blir det utprøving av utstyr som brukes i fysisk aktivitet / idrett for personer med funksjonsnedsettelse og aktivitetshjelpemidler. Flere hjelpemiddelleverandører stiller også.

Kl. 1700-1900
Utprøving av idretter/ aktiviteter og aktivitetshjelpemidler (for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse, foreldre/pårørende/ ledsagere/ støttekontakter/ assistenter o.a.). Flere hjelpemiddelleverandører stiller også.

Gratis deltakelse. 

Påmelding: Innen 30. august på e-post: pej@idrettsforbundet.no  eller mobil: 924 02 803.

Oppgi navn på kontaktperson, antall personer og hvilket tidspunkt.