1. eller 2. juni (kan velge dato) kan du lære mer om skoleorientering på Ranheim i Trondheim.
1. eller 2. juni (kan velge dato) kan du lære mer om skoleorientering på Ranheim i Trondheim.

Skoleorientering - hvordan tilrettelegge orientering for alle med enkle orienteringsleker?

Skoleorientering - hvordan tilrettelegge orientering for alle med enkle orienteringsleker? Lær mer om det i begynnelsen av juni i Trondheim!

Norsk Orientering i samarbeid med Paraidrettssenteret i Trøndelag inviterer lærere, studenter og andre interesserte til kurs på to alternative datoer: 1. juni kl. 1000-1300 og 2. juni kl. 0900-1130.

Kurset vil ta for seg enkle orienteringsleker som fokuserer på læreplanmålene.

Orienteringslekene/aktivitetene er valgt ut med tanke på ressursbruk, det skal være enkelt å sette i gang, det skal være lite utstyr, og det skal være lett å oppnå mestring.

Det vil også bli vist ulike type materiell og læringsressurser som lærere og skolen kan benytte.

Vi vil bruke o-skolesekken og faste postmarkeringer som base for kurset, mer info om dette her:

O-skole sekken: https://www.youtube.com/watch?v=nC38upJwdiE
Faste postmarkeringer: https://www.youtube.com/watch?v=Dzff4C2Ijl8

Aktivitetene vi skal gjennomføre vil også ha beskrivelse på tilrettelegging for ulike funksjonsnedsettelser og aktivitetene vil finnes igjen her: http://aktivitetsbanken.no/orientering/ovelser/

Påmelding innen 29. mai på e-post til:
per-einar@paraidrettssenteret.no eller mobil/SMS: 9240 2803

Oppgi navn, e-post, mobil, stilling, hvilken skole og hvilken dag du ønsker å delta på.

Spørsmål rettes til:
Norsk Orientering, e-post: lonekarin.brochmann@orientering.no
Paraidrettssenteret i Trøndelag, e-post: per-einar@paraidrettssenteret.no

Oppmøte:
Ranheim Aktivitetshall, Ranheimsfjæra 44, 7054 Ranheim