Paraidrettssenteret i Trøndelag ser fram til et samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). På bildet sentrale personer i NKBUF: Anika A. Jordbru (f.v.), leder, Tove Pedersen Bergkvist, seniorrådgiver, Stine Irgens, kommunikasjonsrådgiver og Anders Midtsundstad, seniorrådgiver. (Foto: NKBUF)
Paraidrettssenteret i Trøndelag ser fram til et samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). På bildet sentrale personer i NKBUF: Anika A. Jordbru (f.v.), leder, Tove Pedersen Bergkvist, seniorrådgiver, Stine Irgens, kommunikasjonsrådgiver og Anders Midtsundstad, seniorrådgiver. (Foto: NKBUF)

Samarbeidsavtale mellom Paraidrettssenteret og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT) har inngått avtale med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF).

Avtalen omfatter kompetanseutvikling og samarbeid rundt forsknings- og utviklingsarbeid, samt informasjonsdeling.

NKBUF er en del av Helse Nord og skal styrke, løfte og spre kompetanse og kunnskap om aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særlig vekt på tilpasset fysisk aktivitet.

PIT og NKBUF har sammenfallende mål om å bidra til økt aktivitet og bevegelsesglede, blant annet ved å øke kompetansen om tilrettelegging i idrettslag, i skolen, blant studenter og fagpersoner.

- NKBUF er stolt av å ha bidratt til forskning i samarbeid med aktivitetskonsulent ph.d Svein Bergem ved PIT om bruk av aktivitetshjelpemidler for barn og unge med funksjonsnedsettelse. I tillegg støtter NKBUF en ph.d. fra Norges Idrettshøgskole som undersøker hva som fasiliterer deltakelse i organisert idrett for ungdom med funksjonsnedsettelse, forteller leder Anika A. Jordbru ved NKBUF.

NKBUF har alltid vært opptatt av at det er gjennom nettverksbygging, samarbeid og kunnskapsdeling man finner mulighetsrommet for barn og unge med funksjonsnedsettelser når det gjelder å få delta med den kroppen og de forutsetninger man har.

- At PIT nå satser stort i et imponerende og nytenkende senter, og med spennende tanker og visjoner rundt hva som øker deltakelse i idrett, det støtter og bejubler vi. Dette flotte, regionale prosjektet i Trøndelag har potensial til å kunne ha stor innvirkning på hvordan man tenker om aktivitet for alle, i landets øvrige idrettskretser. NKBUF er derfor en stolt samarbeidspartner med PIT, forteller Jordbru.