Paraidrettssenteret i Trøndelag ser fram til samarbeidet med Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS). Her er VHSS representert ved Jonny Jakobsen (f.v.), idrettspedagog voksne, Inger Sjöberg, friluftspedagog og aktivitetshjelpemiddelansvarlig, Janne Forsell, fysioterapeut barn og Kjell Jakobsen, direktør. (Foto: VHSS)
Paraidrettssenteret i Trøndelag ser fram til samarbeidet med Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS). Her er VHSS representert ved Jonny Jakobsen (f.v.), idrettspedagog voksne, Inger Sjöberg, friluftspedagog og aktivitetshjelpemiddelansvarlig, Janne Forsell, fysioterapeut barn og Kjell Jakobsen, direktør. (Foto: VHSS)

Samarbeidsavtale mellom Paraidrettssenteret i Trøndelag og Valnesfjord Helsesportssenter

Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT) har inngått samarbeidsavtale med Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) med varighet ut 2023.

- At vi nå har inngått samarbeid med også Valnesfjord Helsesportssenter, er vi veldig fornøyd med. Dette styrker vårt arbeid med å få flere med i fysisk aktivitet. Vi ser fram til å ha et tett og godt samarbeid med den erfarne aktøren, sier prosjektleder Per-Einar Johannessen ved Paraidrettssenteret i Trøndelag.

Valnesfjord Helsesportssenter er selv opptatt av aktivitet og deltakelse for sine brukere.

- Derfor ser vi på et slikt samarbeid som verdifullt og noe som vil komme våre brukere til gode. Vi er opptatte av de ringvirkningene som bruk av aktivitetshjelpemidler kan føre til for den enkelte. Det handler om hverdagsaktivitet, trening, mestringsfølelse, være som andre, sosialt og deltakelse, sier  Inger Sjöberg, friluftspedagog og aktivitetshjelpemiddelansvarlig ved VHSS – og fortsetter:

- Samarbeidet vil bety gjensidig kompetanseheving på området, en kobling opp mot idretten og frivilligheten lokalt, der brukeren bor, samt en binding mot forskningsmiljø og utvikling av ny teknologi og nye aktivitetshjelpemidler, forteller Inger Sjöberg.

Valnesfjord2.jpg

På Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) får brukere blant annet mulighet
til å prøve ut ulike aktiviteter og aktivitetshjelpemidler, som for eksempel
sykling (over), alpint og ispigging (under). (Foto: VHSS)

Valnesfjord3.jpg

Valnesfjord4.JPG