Rørvik IL søker hjelpere til et nytt og viktig lavterskeltilbud i boccia og teppecurling for ungdom og voksne med og uten en funksjonsnedsettelse.
Rørvik IL søker hjelpere til et nytt og viktig lavterskeltilbud i boccia og teppecurling for ungdom og voksne med og uten en funksjonsnedsettelse.

Lyst å bidra slik at Rørvik IL kan starte opp med boccia og teppecurling?

Rørvik IL ønsker å få i gang lavterskeltilbud innen boccia og teppecurling for ungdom og voksne – med og uten en funksjonsnedsettelse. Til det trenger de litt hjelp!

Før idrettslaget starter opp med ukentlig trening (1 time per uke), trenger man å få på plass et lite støtteapparat.

Funksjoner som må fylles er:

Leder
Trener/aktivitør
Hjelpere

Opplæring blir gitt.

Har du lyst til å bidra slik at idrettslaget kan komme i gang med et viktig lavterskeltilbud som kan passe for mange?

Ta kontakt med:

Tobias Vikan, daglig leder i Rørvik Idrettslag

Mobil: 476 86 578

E-post: rorvikil@online.no

Les kort om boccia her:
Om boccia (bocciatc.no)

Se video der også rennebrukere er med i boccia:
En kort innføring i boccia (youtube.com)

og teppecurling her:

Om teppecurling (bocciatc.no)

Se video om teppecurling i en klubb:

Teppecurling i Grålumhallen (youtube.com) 

Rørvik 4.jpg

Rørvik2.jpg