Møte Levanger og Verdal.jpg

Positivt dialogmøte med Levanger/Verdal

Samarbeid om felles paraidrettsarrangement.

I dag har vi hatt dialogmøte med Levanger og Verdal kommune. Fra kommunene var både ansatte og idrettsrådene representert. På møte informerte vi om Paraidrettssenteret i Trøndelag, og dialogen om å samarbeide om et større felles paraidrettsarrangement ble startet. Alle så positivt både på å gjennomføre et felles arrangement og bidra til et felles løft av idretten, spesielt bredde- og lavterskelidrett, for personer med funksjonsnedsettelser i Trøndelag.