Mange besøker Paraidrettssenteret i Trøndelag, noe denne flotte gjengen er glade for!
Mange besøker Paraidrettssenteret i Trøndelag, noe denne flotte gjengen er glade for!

1726 besøkende på Paraidrettssenteret i Trøndelag!

Paraidrettssenteret i Trøndelag, som driftes av Trøndelag idrettskrets, har i løpet av første driftsår hatt 1726 besøkende.

- Vi er veldig stolte og glade over at så mange i løpet av kort tid har vært innom senteret, enten i Trondheim eller når vi har hatt arrangement/ kurs rundt omkring i fylket, forteller rådgiver og daglig leder av senteret, Per-Einar Johannessen.

Paraidrettssenteret har hovedsete i Ranheim Aktivitetshall. Det er Ranheim Idrettslag som eier hallen og som kostet 140 millioner kroner å bygge.

Per 3. mars 2023 hadde over 353 barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse, samt rundt 485 fagpersoner/tjenesteytere, 526 studenter og 362 trenere, idrettsledere og andre besøkt senteret.

Paraidrettssenteret samarbeider tett med mange aktører, blant andre habiliteringssentre, særforbund på regionalt og nasjonalt nivå, lokale idrettslag, idrettsråd, interesseorganisasjoner, Olympiatoppen, fylkeskommune, kommuner, sykehus og ulike forskningsmiljø.

NTNU er også en av de nære samarbeidspartnerne som gir studenter innen ergoterapi, fysioterapi, vernepleier og kroppsøving muligheten til å besøke senteret med utprøving og informasjon.

Også NTNUI, Norges største idrettslag, har senteret tett kontakt med.

- Vi har lokaler og utstyr til å prøve ut rundt 20 idretter. I tillegg kommer alt som skjer andre steder i samarbeid med idrettslag og krets- og forbundsledd, både sommer- og vinteridretter, forteller Johannessen.

PIT har for øvrig som mål å bli et kraftsenter innenfor fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.

- Selv om vi har hovedsete i Trondheim, dekker senteret hele Trøndelag der det gjennomføres utprøving, oppfølging og kompetansehevende tiltak mange steder i fylket, forteller Johannessen.

PIT skal sterkt bidra til at langt flere barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse blir aktive medlemmer i idrettslag i Trøndelag, samt styrke kompetansen om tilrettelegging og paraidrett blant trenere, ledere, lærere, studenter og fagpersoner i det offentlige og det private.

På senteret og i forbindelse med arrangementer rundt omkring i fylket får barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse:

- prøve ut mange idretter

- informasjon om alle idretter og hva som finnes av muligheter i de lokale idrettslagene rundt omkring i fylket

- informasjon om aktivitetshjelpemidler og støtteordninger

- tilbud om oppfølging inn i idrettslag

Senteret arrangerer også relevante kurs, temakvelder, seminarer og konferanser.

- Et Paraidrettssenter vil samle kunnskap og mulighet for utprøving av mange idretter som alle målgrupper kan dra nytte av. Gjennom bred nettverksbygging, lav terskel for utprøving, tett og god oppfølging fra utprøving til idrettslag, kompetanseheving i idrettslag, kompetanseheving i skoleverket og kompetanseheving blant fagpersoner i kommunal og privat sektor, vil sjansene øke betydelig for at flere med en funksjonsnedsettelse blir regelmessig fysisk aktiv i et idrettslag, forteller Johannessen.

I dag er rundt 900 personer med funksjonsnedsettelse aktive i trønderske idrettslag.

- En betydelig rekrutteringsøkning vil kunne styrke eksisterende paraidrettstilbud som er skjøre og står i fare for å bli lagt ned på grunn av for få deltakere, samt kunne bidra til at nye paraidrettstilbud blir etablert og at flere individuelle idretter får parautøvere, forteller Johannessen.

Les mer Paraidrettssenteret i Trøndelag på paraidrettssenteret.no , på Facebook, Instagram og YouTube!

PIT nyhetsbrev.jpg

28. februar 2023 var det ett år siden Paraidrettssenteret i Trøndelag åpnet.