18. mai kl. 1830-2130 arrangeres kurs i tilrettelegging paraidrett i Steinkjer.
18. mai kl. 1830-2130 arrangeres kurs i tilrettelegging paraidrett i Steinkjer.

Kurs: Tilrettelegging paraidrett i Steinkjer 18. mai

Paraidrettssenteret i Trøndelag i samarbeid med Steinkjer kommune og Steinkjer idrettsråd inviterer til: Kurs i hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet for barn/unge/voksne med funksjonsnedsettelse i Steinkjerhallen (gymsalen ved friidrettshallen) onsdag 18. mai kl. 1830-2130.

For hvem:

• Alle som er involvert eller ønsker å få mer kunnskap om tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn og unge med funksjonsnedsettelse (trenere og ledere i idrettslag/allidrett, kroppsøvingslærere, studenter, andre interesserte).

Kurset har søkelys på:
• Hva det vil si å ha funksjonsnedsettelse?
• Å bidra til innsikt i og kunnskap om tilrettelegging av fysisk aktivitet og trening for personer med funksjonsnedsettelser.
• Utprøving av ulike aktiviteter som med enkle grep (f.eks. type aktivitet, utstyr, tilrettelegging, organisering) kan tilpasses ulike funksjonsnivå.
• Belyse begrepet paraidrett. Her vil ikke parallellen til den spesifikke idretten (klatring/fotball/dans etc.) være i fokus, men aktiviteter som kan være med å fremme basisferdigheter i den enkelte idrett.
• Erfaringsutveksling.

Kursavgift: Kr. 400
Instruktør: Svein Bergem

Bindende påmelding innen 14. mai 2022 på e-post til:
pej@idrettsforbundet.no
Eller mobil/sms 9240 2803

Oppgi navn, adresse, fødselsdato, e-post, mobil, stilling og evt.
medlem av idrettslag i påmeldingen.

Ta med treningsklær, innesko, noe å spise og vannflaske.

Spørsmål stilles til Per-Einar Johannessen, fagkonsulent/ prosjektleder paraidrett i Trøndelag idrettskrets/Paraidrettssenteret i Trøndelag, mobil 924 02 803, e-post: pej@idrettsforbundet.no