Det var en meget engasjert IPC-president Andrew Parsons (nr. 3 bak t.v.) som besøkte Trondheim denne uka sammen med delegasjoner fra Norden. Her er delegasjonen på besøk på Paraidrettssenteret i Trøndelag der de fikk prøve mange paraidretter. Fra Norge deltok Vibecke Sørensen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund (foran t.h.), ass. generalsekretær Else Marthe Lybekk  i Norges idrettsforbund (foran t.v.) og Julie Ravlo, internasjonal rådgiver i idrettsforbundet (bak t.h.). På bildet også Ståle Vaag , styreleder i Trøndelag idrettskrets (bak t.v.) ,Terje Jentoft Roel, European Paralympic Committee (midten foran), Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets (nr. 2 bak f.v.)  samt presidenter og generalsekretærer fra Finland, Island og Danmark.
Det var en meget engasjert IPC-president Andrew Parsons (nr. 3 bak t.v.) som besøkte Trondheim denne uka sammen med delegasjoner fra Norden. Her er delegasjonen på besøk på Paraidrettssenteret i Trøndelag der de fikk prøve mange paraidretter. Fra Norge deltok Vibecke Sørensen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund (foran t.h.), ass. generalsekretær Else Marthe Lybekk i Norges idrettsforbund (foran t.v.) og Julie Ravlo, internasjonal rådgiver i idrettsforbundet (bak t.h.). På bildet også Ståle Vaag , styreleder i Trøndelag idrettskrets (bak t.v.) ,Terje Jentoft Roel, European Paralympic Committee (midten foran), Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets (nr. 2 bak f.v.) samt presidenter og generalsekretærer fra Finland, Island og Danmark.

IPC-president Andrew Parsons: - Fantastisk å være på Paraidrettssenteret

President Andrew Parsons i den internasjonale paralympiske komite (IPC) og presidenter og generalsekretærer fra flere nordiske idrettsforbund møttes i Trondheim 15.-16. mai.

I løpet av det to dagers oppholdet i Trondheim besøkte delegasjonen Paraidrettssenteret i Trøndelag den ene dagen der de fikk møte ildsjeler, trenere og ledere og teste ut mange idretter.

- Det var fantastisk å se Paraidrettssenteret, forteller Parsons.

Og Vibecke Sørensen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund, roste også senteret.

- Paraidrettssenteret på Ranheim er en fantastisk arena for å utvikle bredden i paraidretten. Det var veldig gøy å få prøve flere av idrettene, og det ble en inspirerende dag hvor vi virkelig fikk oppleve engasjement og idrettsglede, forteller hun.

Diskusjoner
Det ble også satt av god tid til en politisk prat med IPC-president Andrew Parsons den første dagen.

- Jeg er glad for den god dialogen og de gode diskusjonene med de nordiske NPC-ene rundt viktige strategiske områder for den paralympiske bevegelsen, inkludert spørsmålet om fortsatt suspensjon av Russland/Belarus, forteller Parsons.

Det støttes av Vibecke Sørensen i idrettsstyret.

- Vi hadde nyttige og gode diskusjoner med IPC-presidenten og de andre nordiske landene om den nye strategiske planen til den paralympiske bevegelsen. I tillegg stadfestet de nordiske landene at vi står fast ved å opprettholde suspensjonen av Russland og Belarus i den internasjonale paralympiske organisasjonen, forteller Sørensen.

Beslutningen om suspensjon av de to landene skal for øvrig opp til ny avstemming på IPC sin generalforsamling i slutten av september.

Forskning
Den andre dagen av oppholdet ble satt av til besøk på Olympiatoppen Midt-Norge i Granåsen, NTNU (Trollabs/SIAT) og Ski-VM2025.

- Det har vært utrolig lærerikt og interessant å få nærmere innsikt i den viktige forskningen som foregår på parafeltet i regi av NTNU. Det er viktig at vi i NIF bidrar til å kommunisere og spre forskningen som er gjort, og som helt tydelig kan bidra til videre utvikling av teknologi som vil komme den paralympiske bevegelsen til gode. På vegne av norsk idrett er jeg stolt over å kunne vise IPC-presidenten hva Norge gjør på dette feltet, hvor konkrete forskningssaker har bidratt til sportslig utvikling i internasjonal paraidrett. Jeg er også stolt over at vi har en toppidrettssjef som fremmer et viktig søkelys på etiske dilemmaer i utviklingen av toppidrettsutøvere, forteller Vibecke Sørensen.

Legitimitet
Toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen synes det er flott at det er en aktiv holdning til å utvikle paraidrett i Norge også med tanke på forsking og utvikling.
- Det at IPC-presidenten besøker Norge gir oss legitimitet og en følelse av å være en del av noe større som inspirere oss i det faglige arbeidet. Jeg håper og tror det er nyttig for IPCs president å se at en idrettsnasjon som Norge inviterer i paraidrett og ønsker å bidra internasjonalt. Det er også fint for meg som toppidrettssjef å se at forskningsprosjektene utvikler seg som vi hadde sett for oss og at vi må fortsette å ha ambisjoner på dette området, forteller Øvrebø.

Se mange bilder fra IPC-presidenten sitt besøk i Trondheim 15.-16. mai på facebook.com/paraidrettssenteret