Paraidrettssenteret i Trøndelag inngår et 3-årig samarbeid med Ranheim Paper & Board. Det gleder begge parter seg til.
Paraidrettssenteret i Trøndelag inngår et 3-årig samarbeid med Ranheim Paper & Board. Det gleder begge parter seg til.

Ranheim Paper & Board ny samarbeidspartner

Paraidrettssenteret i Trøndelag er stolte over å kunne meddele at det er inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Ranheim Paper & Board AS.

Paraidrettssenteret i Trøndelag ser virkelig fram til å ha Ranheim Paper & Board AS med på laget, en nytenkende bedrift som gjennom flere generasjoner har betydd så uendelig mye for Ranheim-samfunnet spesielt og kommunen generelt.

- Vi er ikke i tvil om at samarbeidet med vil styrke vårt arbeid med å løfte paraidretten i Trøndelag. Dette betyr mye for oss, forteller Per-Einar Johannessen, daglig leder i Paraidrettssenteret i Trøndelag.

- Ranheim Paper & Board har siden tidlig på 1900-tallet bidratt betydelig til lokalmiljøet på Ranheim. Som hjørnesteinsbedrift og samfunnsaktør er det viktig å stimulere til aktivitet i nærmiljøet, både når det gjelder idrett, kultur og annen type lag/foreninger. Spesielt aktiviteter knyttet til barn og unge er viktig for oss, forteller Kyrre Auran i Ranheim Paper & Board AS.

- Vi er sikre på at våre sponsorbidrag er viktig for lokalsamfunnet på flere måter. Det sikrer bedre økonomiske rammevilkår for de som mottar sponsorstøtte, som igjen bidrar til å opprettholde aktivitetstilbud med stor bredde. Som lokal bedrift her på Ranheim skaper dette gode relasjoner og en felles identitet inn mot de aktive lagene/foreningene her i området. Paraidrettssenteret er et av mange eksempler som er avhengig av støtte for å sikre et bredt tilbud til sine aktiviteter, forteller Auran.