Paraidrettssenteret i Trøndelag finner du i Ranheim Aktivitetshall i Trondheim.
Paraidrettssenteret i Trøndelag finner du i Ranheim Aktivitetshall i Trondheim.

En hall med ekstra vekt på universell utforming

Paraidrettssenteret i Trøndelag har hovedbase i Ranheim Aktivitetshall i Trondheim, en hall som har lagt ekstra vekt på tilpasninger for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Slik ser det ut når du kommer til Paraidrettssenteret i Trøndelag / Ranheim Aktivitetshall:

IMG_0391.jpg

Hovedinngangen.

IMG_0392 (2).jpg

Port som åpnes etter avtale.

IMG_0394.jpg

Parkeringskjeller med innkjøring på motsatt side av bygget (i forhold til hovedinngangen).

IMG_0395.jpg

God plass til bilene i P-kjeller med kort vei til dør (automatisk døråpnere) og heis. Heisen tas opp i 1. etasje der Paraidrettssenteret har all aktivitet.

 

Bilde2.jpg

Kontoret til Paraidrettsidrettsenteret rett innenfor hovedinngangen og noen meter fra heisen. Ledelinjer for svaksynte/blinde.

Bilde4.jpg

Kafe med lav benk for rullestolbrukere.

Bilde3.jpg

Sosial sone ved hovedinngang og kafe.

Bilde5.jpg

Dommergarderober tilpasset.

Bilde6.jpg

Dommergarderobene innvendig.

Bilde7.jpg

Publikumstoalett tilpasset.

Bilde8.jpg

Stellebord i ett av publikumstoalettene.


Bilde9.jpg

Ledelinjer til garderober.

Bilde12.jpg

Blindeskrift på dørene.

Bilde10.jpg

Garderobene innvendig med tilpasset toalett og dusj.

 

Bilde11.jpg

Dusjene i garderobene tilpasset med både stol og kontrastfarger vegg.

 

Bilde15.jpg

Tribune med glass for god sikt og plass til rullestoler.


Bilde16.jpg

Ledelinjer på tribune.

Bilde17.jpg

Lager.


Bilde18.jpg

Lager.


Bilde19.jpg

Lager.


Bilde20.jpg

Lager sett utenfra i hallen.


Bilde21.jpg

Verksted / lite møterom med plass til 6-10 personer.


Bilde22.jpg

Møterom i 2. etasje med plass til 50 personer.


Bilde13.jpg

Aktivitetssaler med egen oppmerket bocciabane. Aktivitetssalene kan også brukes til møterom med plass til rundt 100 personer.

Bilde14.jpg

Hallflatene med også oppmerket bane for el-innebandy (blå baner).


Nyttige sider om universell utforming:

Ei nettside hvor man finner alt man trenger å vite om idrettsanlegg, prosessen fra idé til ferdig anlegg, spillemidler og ikke minst universell utforming.

I veilederen finner du det meste du trenger å vite om universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg.

Viken idrettskrets har satt søkelys på universell utforming og andre ting man bør tenke på for å tilrettelegge anlegg best mulig for paraidrett og utøvere med ulike funksjonsutfordringer. Kretsen har blant annet laget en film som illustrerer noen av utfordringene man kan møte i et anlegg.

 

Parastrategien for norsk idrett, 2022-2027: 
Én idrett - like muligheter

 

--------------------------------------------------

 

De 7 prinsippene om universell utforming

• Like muligheter for bruk.
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig
for personer med ulike ferdigheter.

• Fleksibel i bruk.
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.

• Enkel og intuitiv i bruk.
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

• Forståelig informasjon.
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter.

• Toleranse for feil.
Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.

• Lav fysisk anstrengelse.
Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær.

• Størrelse og plass for tilgang og bruk.
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse,
kroppsstilling eller mobilitet

(Kilde: Veileder Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg, Kulturdepartementet)


Husk at:

  • alle ønsker i utgangspunktet å kunne klare seg selv.
  • et idrettsanlegg skal kunne brukes av alle, inkludert utøvere, publikum, trenere og personer i andre roller som f.eks speaker eller banepersonell.
  • alle skal ha adgang til alle aktivitetsflater, klubblokaler, møterom, publikums- og serviceområder.
  • alle brukergrupper må få anledning til å komme med innspill i planprosessen.
  • det er viktig å skape et oversiktlig idrettsanlegg som er lett å finne fram i.
  • god planlegging gir lavere kostnader til universell utforming.
  • evakuering og rømningsvei gjelder for alle brukere.
  • et idrettsanlegg skal fungere like godt for alle både i trening, konkurranse, som tilskuer eller utøver, som en møteplass før og etter trening.
  • selv om det ikke er personer med nedsatt funksjonsevne blant brukerne i dag, så kan det hende at det er det i morgen

(Kilde: Veileder Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg, Kulturdepartementet)