Bli med på en viktig landsomfattende undersøkelse i regi av Paraidrettssenteret i Trøndelag i samarbeid med NTNU og Norges Blindeforbund.
Bli med på en viktig landsomfattende undersøkelse i regi av Paraidrettssenteret i Trøndelag i samarbeid med NTNU og Norges Blindeforbund.

Hva gjør deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet mulig eller vanskelig for barn og unge som er svaksynte eller blinde?

Paraidrettssenteret, i samarbeid med NTNU og Norges Blindeforbund, jobber med et prosjekt som har som mål å finne ut hva som gjør deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet mulig eller vanskelig for barn og unge som er svaksynte eller blinde.

Prosjektet belyser også opplevelsen av å tilhøre miljøer hvor man driver med fysisk aktivitet, idrett og kroppsøving.

For å kartlegge dette gjennomfører vi en landsdekkende spørreundersøkelse. Målgruppen for undersøkelsen er barn/unge i alderen 6-19 år med nedsatt syn.

Lenken til spørreskjemaet finner finner du her:
https://nettskjema.no/a/374190