Bli med på aktivitetskveld i Frostahallen torsdag 5. oktober fra kl. 1800.
Bli med på aktivitetskveld i Frostahallen torsdag 5. oktober fra kl. 1800.

Aktivitetskveld på Frosta 5. oktober

Paraidrettssenteret i Trøndelag/Trøndelag idrettskrets i samarbeid med Frosta kommune inviterer til aktivitetsutprøving og dialogmøte i Frostahallen torsdag 5. oktober 2023.

Kl. 1800-1930

Utprøving av lavterskel idretter/aktiviteter og aktivitetshjelpemidler for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelser, og foresatte/ledsagere.

Oppmøte kl. 1800 i Frostahallen.
Gratis deltakelse.  

Kl. 1930-2030
Dialogmøte

  • Demo av idretter/aktiviteter og aktivitetshjelpemidler
  • Info om muligheter for oppstart av idrett-/aktivitetstilbud
  • Hva kan legges til rette for/startes opp av idrett-/aktivitetstilbud i Frosta?

Målgrupper:

  • Idrettslag (trener, leder)
  • Idrettsråd
  • Fagpersoner (fysio, ergo, vernepleier, lærer etc.)
  • Foresatte, ledsager, støttekontakt etc.
  • Andre frivillige

Påmelding: For å vite ca. hvor mange som kommer, ønskes påmelding innen mandag 2. oktober til: E-post: post@paraidrettssenteret.no Mobil: 977 70 409

Oppgi navn på kontaktperson, antall personer og hvilke(t) delarrangement.