Hurtighetstest

Hurtighet er en sentral fysisk egenskap i mange idretter. Med en test og en eller flere re-tester kan du enkelt se utviklingen.

Ved måling av hurtighet brukes fotoceller. Utøveren står 30 cm bak den første fotocellen og målingen starter når det ene benet bryter den første fotocellen og tiden stopper når den andre fotocellen brytes. Tiden oppgis i hundredeler. For å teste akselerasjonshurtighet er distansen 10m, for løpshurtighet er den 40 m. Hver utøver får minst to forsøk, og den beste tiden oppgis som resultat.

Sprintutholdenhet kan testes ved 7 x 30 m med 25 sekunders pause mellom hver sprint.