Innebandy_ErikForde.jpg

Utlysning av penger til oppstart av Fritidskort

Bufdir lyser ut midler til forsøk med fritidskort for høst 2020 og vår 2021, med mulighet for forlengelse ut 2021