spørsmål.PNG

Til idretten i Trøndelag

Trøndelag idrettskrets(TrIK) og særkretsene i Trøndelag opplever en stor økning i henvendelser knyttet til utfordringer i situasjonen som nå har oppstått. Her forsøker vi å svare på det viktigste.

Hei alle sammen!

Trøndelag idrettskrets(TrIK) og særkretsene i Trøndelag opplever en stor økning i henvendelser knyttet til utfordringer i situasjonen som nå har oppstått.

Vi opplever at dette eskalerer praktisk talt fra dag til dag og forventer dessverre at situasjonen raskt kan endres ytterligere.

Begrensningene på hvor mange personer som det offentlige anbefaler som et maksantall som bør samles, reduseres stadig.

Helsedirektoratet vurderer også å etablere røde soner med de mest belastende soner i landet.

 

Informasjon

TrIK sender videre all informasjon fra NIFs informasjonsstrømmer på nett og sosiale medier.

Vi oppfordrer organisasjonsleddene våre i Trøndelag om å gjøre det samme.

Vi er kjent med at særforbund/særkrets informerer også på samme måte. Det er satt ned en egen nasjonal beredskapsgruppe, bestående av NIF og ulike særidretter. Disse møtes minimum hver morgen. Informasjon herfra spres omgående i egne pressemeldinger.

 

Årsmøter

Vi får inn rapporter om behov for utsetting av årsmøter. Enkelte kommuner krever at det sendes en søknad for deltagelse for å avholde møter og samlinger dersom det er risikoutsatte medlemmer blant de inviterte.

Også for samlinger med mindre enn 100 deltakere. Vi ser videre at det er ulike vurderinger som gjøres i flere av kommunene i fylket.

Vi har også mottatt melding fra idrettslag som opplyser at kommunelegene ber om klare linjer fra idretten.

Dette er selvsagt krevende fordi det i en forening av autonome, frittstående og selveiende organisasjonssledd må være det enkelte organisasjonsledd som tar ansvar og beslutninger for seg og sitt tiltak.

Og gjøre sine risikovurderinger etter beste evne i forhold til gjeldende råd.

 

Et generelt råd vil være å tenke konservativt i egen risikovurdering: er du i tvil om du skal kansellere så er du ikke i tvil. Da kansellerer du!

 

Flere idrettslag og særidretter har nå utsatt/stoppet all aktivitet, mens andre har avsluttet sesongen. Flere kommuner har gjort beslutninger om å stenge skoler, barnehager, idrettsanlegg etc. Dette i sum har vi stor forståelse gjør det vanskelig å vurdere hva man faktisk skal gjøre på de steder disse valgene eventuelt ikke er gjort.

 

Utsettelser av årsmøter for idrettslag og idrettsråd i Trøndelag

Styreleder og organisasjonssjef i TrIK har derfor med utgangspunkt i delegasjonsreglementet fra NIF til idrettskretsen besluttet å innvilge dispensasjon fra kravet om å ha gjennomført årsmøtet innen 31. mars 2020.

Dispensasjonen forutsetter at idrettslaget har gjort sin grundigste vurdering og tatt hensyn til anbefalinger og føringer/krav fra kommune.

Idrettslag som har behov for å søke dispensasjon sender mail til trondelag@idrettsforbundet.no. Søknadene vil behandles fortløpende.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i forhold til samordnet registrering osv på et senere tidspunkt.

 

Respekter karantenebestemmelse

Respekt er en av våre verdier. Vi har dessverre fått høre om personer som på tross av at de er i karantene møter på aktivitet i regi av våre idrettslag.

Dette er totalt uakseptabelt overfor egne og andres barn, unge, voksne og eldre.

Respekter samtidig at ubehag og frykt oppleves helt ulikt. Driv ikke gruppe-press!

 

Til slutt

Følg med på idrettsforbundet og egen kommune sine egne sider.

 

Bli med på dugnaden for å redusere omfanget av spredning av smitte.

Så kan vi om en stund igjen utelukkende fokusere på å spre idrettsglede for alle!

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/