idrettslek1.jpg

Spillemidler til utstyr 2019

Det er nå klart for en ny søknadsrunde for "Spillemidler til utstyr". Ordningen gjelder alle idrettslag og særidrettsgrupper tilknyttet Norges idrettsforbund, og omfatter utstyr kjøpt i 2019 med fakturadato i 2019. Søknadsfristen er 4.mars 2020.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

Søkeveileder finnes på følgende nettside: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Allidrett søker via sin idrettskrets.

Vi oppfordrer til å søke i god tid før søknadsfrist!

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support