Norges Håndballforbund er med å skal kartlegge kostnadene for barn og unge. Illustrasjonsfoto: Eirik Førde
Norges Håndballforbund er med å skal kartlegge kostnadene for barn og unge. Illustrasjonsfoto: Eirik Førde

Skal kartlegge kostnadsnivået i norsk idrett

Norges idrettsforbund har i dag sendt ut en undersøkelse til fleridrettslag i åtte særforbund (totalt 13 grener) som skal kartlegge kostnadsnivået for barn og unge i norsk idrett.

- I dag har alle klubber som skal være med i undersøkelsen fått tilsendt en spørreundersøkelse som vi ber alle klubber sette av tid til å svare på, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Norges idrettsforbund i samarbeid med Kulturdepartementet har plukket ut totalt ni særforbund som skal bidra til å kartlegge kostnadsnivået i norsk idrett. Særforbundene utgjør til sammen nærmere 80 prosent av alle medlemmene i barne- og ungdomsidretten.

Idrettene som er valgt ut til å svare på undersøkelsen er fotball, håndball, langrenn, alpint, gymnastikk og breddeaktivitet, turn, svømming, stup, friidrett, karate, taekwondo WTF, taekwondo NTN og ishockey. Kartleggingen er avgrenset til å gjelde utvalgte idrettsgrener og årsklasser 9-åringer og 15-åringer.

Undersøkelsen, som Oslo Economics gjennomfører, skal gi innsikt i kostnader ved deltakelse, hva som eventuelt bidrar til økte kostnader, og hvordan kostnadene finansieres. I tillegg skal det kartlegges i hvilken grad det er samsvar mellom kvaliteten på tilbudet og kostnadene.

Vil gi et godt faktagrunnlag
- Vi håper at de som mottar undersøkelsen tar seg tid til å svare på den og gi oss gode svar på hva kostnadsbildet er i dag. Disse svarene vil gi norsk idrett et godt faktagrunnlag for videre arbeid med tematikken og muligheten til å finne gode tiltak for å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltagelse i norsk idrett, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund, og fortsetter:

- Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». Derfor har arbeidet med økonomi som barriere for idrettsdeltakelse høy prioritet i norsk idrett. Vi trenger derimot enda mer fakta på dette området for å finne de riktige tiltakene. Det finnes i dag lite systematisert kunnskap om hva det faktisk koster å delta i organisert idrett, sier Kvalevåg avslutningsvis.