Seminar og debatt.jpg

Seminar og idrettspolitisk debatt

I forbindelse med landsturneringen i fotball og håndball i Stjørdal, som er landets største idrettsarrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne, arrangeres det både et seminar og en idrettspolitisk debatt fredag 30. august 2019 kl. 1130-1600.

I forbindelse med landsturneringen i fotball og håndball i Stjørdal, som er landets største idrettsarrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne, arrangeres det både et seminar og en idrettspolitisk debatt fredag 30. august 2019 kl. 1130-1600.

Det er NFF Trøndelag og NHF Region Nord som arrangerer et spennende seminar kl. 1130-1400 med hovedtema: "Grensesprengende idrett. Fritid og arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse". 

Rett etter seminaret, kl. 1430-1600, inviterer arrangørene av Landsturneringen sammen med Norges idrettsforbund og Trøndelag idrettskrets til en idrettspolitisk paneldebatt om rammevilkårene for idrett og fritidsaktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Politikere og medlemmer fra idrettsstyret vil delta.

Påmelding til seminaret og idrettspolitisk debatt

Gratis deltakelse. Åpent for alle.

Program seminar kl. 1130-1400.

Tema idrettspolitisk debatt kl. 1430-1600:

Alle er enige om at det er viktig med deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser.  Likevel er det strukturelle hindringer som gjør det vanskelig. Det er store variasjoner fra kommune til kommune og fra område til område når det gjelder økonomi, støtteordninger og politikk.

  • Hva kan politikerne gjøre for at det skal være like(re) muligheter for deltakelse i idrett uavhengig av hvor man bor?
  • Kan BPA-ordningene samordnes?
  • Hvordan kan man sørge for at tolkestøtten blir tilgjengelig og lik?
  • Kan transporttjenestene forbedres og samordnes?
  • Hva vil du og ditt parti gjøre for å forbedre rammevilkårene for deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser?