Bandy5.jpg

Rekordstor utbetaling i momskompensasjon til idretten

Det blir i år rekordstor utbetaling til idretten etter at NIF har mottatt tildelingen av momskompensasjon for varer og tjenester for regnskapsåret 2018. Hele 5 551 klubber får utbetalt nær 471,2 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2018.

Totalt får norsk idrett nå i desember utbetalt 605,7 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2018, en økning på 87 millioner kroner fra i fjor. Utbetaling til klubbene utgjør ca. 94,1 millioner kroner mer enn de fikk i fjor. Økingen er på 25,2 prosent til klubbene og 16,8% til norsk idrett totalt. Det er likevel et stykke frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. For regnskapsåret 2018 ble det søkt om 754,8 millioner i kompensasjon for vare og tjenestemoms i norsk idrett. Dekningsgraden for regnskapsåret 2018 er på 80,2 prosent.

Se oversikt over tildelingen fylkesvis og idrettslag sortert i alfabetisk rekkefølge her:

Fylkesvis (PDF).pdf - Alfabetisk rekkefølge (PDF).pdf

– Norges idrettsforbund er svært fornøyd med årets rekordutbetaling av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten. Når både søknadssum og utbetalingssum øker fra år til år er dette et tydelig tegn på at aktiviteten i klubber og lag i norsk idrett også øker, noe som bekreftes gjennom medlemsutviklingen som aldri har vært bedre, sier idrettspresident Berit Kjøll.  – Samtidig ser vi av tildelingsbrevet fra Lotteritilsynet at flere klubber og lag har fått avslag på sine søknader på grunn av manglende registrering i frivillighetsregisteret. Det er synd og medfører at forventede inntekter bortfaller, som igjen vil kunne gå utover aktiviteten i disse klubbene.

– Dekningsgraden på 80,2 prosent er bedre enn i fjor. Momskompensasjon er en av våre viktigste fanesaker, og vil ha en sentral plass i våre innspill til den nye idrettsmeldingen. Over tid vil vi jobbe for rettighetsfestet momskompensasjon som vil bidra til at idrettslag og klubber kan styrke sin innsats ytterligere for å oppnå mer og bedre idrettslig aktivitet for våre medlemmer, sier Kjøll.

Andre organisasjonsledd

For særforbundene er tildelingen i år på 68,4 millioner kroner, på toppen av de 23,5 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 18,6 millioner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 10,4 millioner kroner.

Utbetales i uke 52

Best av alt er at pengene utbetales før jul. Etter planen sendes pengene i begynnelsen av uke 52.

Momskompensasjon 2019 (regnskapsåret 2018)

Norges Idrettsforbund

18 682 285

Aksjeselskaper

6 441 167

Idrettskretser

10 422 130

Særforbund

68 418 741

Bedriftsidrettslag

4 796 408

Bedriftsidrettskretser

4 115 504

Særkretser

18 644 378

Regioner

684 768

Idrettsråd

2 334 788

Klubber

471 185 269

Sum

605 725 438