IDR_PRT_R3-forside_1.png

Kjøp jubileumsheftet for Nord-Trøndelag idrettskrets her!

Her kan du sikre deg et eksemplar av jubileumsheftet som tar for seg de siste 25 årene av Nord-Trøndelag idrettskrets sin historie!

Nord-Trøndelag Distriktslag for idrett, senere endret til Nord-Trøndelag idrettskrets, ble stiftet i 1919. Etter 99 års sammenhengende drift slo Nord-Trøndelag idrettskrets seg sammen med Sør-Trøndelag idrettskrets fra 1. januar 2018. Det ble besluttet å markere 100-årsjubileet, og samtidig skrive et jubileumshefte. Heftet må sees i sammenheng med jubileumsboken som ble utgitt i forbindelse med idrettskretsen sitt 75-årsjubileum i 1994.

Sikre deg årets julegave for kun kr. 390,- pr bok. Begrenset opplag.
Frakt og administrasjonsgebyr inkl.

Jubileumsheftet må bestilles via https://bit.ly/2RewWqN