Bandy5.jpg

Angående kretsting Trøndelag idrettskrets 24. og 25. april 2020

Trøndelag idrettskrets sitt kretsting 24. og 25. april 2020 utsettes inntil videre. Dette har sin bakgrunn i den uoversiktlige situasjonen som nå er oppstått. Nærmere informasjon rundt ny dato for kretstinget vil bli gitt senest fredag 3. april 2020.

Styret i Trøndelag idrettskrets fattet i et ekstraordinært styremøte ikveld følgende vedtak:

Trøndelag idrettskrets sitt kretsting 24. og 25. april 2020 utsettes inntil videre. Dette har sin bakgrunn i den uoversiktlige situasjonen som nå er oppstått. Nærmere informasjon rundt ny dato for kretstinget vil bli gitt senest fredag 3. april 2020.

 

Dette betyr at Kretstinget er utsatt inntil videre.

Dagens kretsstyre fungerer i sine verv frem til gjennomført valg på Kretstinget.

Eventuelle spørsmål bes rettet til organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland.