Ungdomsutvalget rekrutterer!

Er du mellom 15-30 år og har interesse for og lyst til å utgjøre en forskjell for trøndersk idrett? Du vil bli kjent med andre idrettsengasjerte ungdommer og sammen jobbe for å nå små og store mål.

Svarte du JA på et eller flere av de spørsmålene ønsker vi at DU tar kontakt. Det er også mulig å foreslå kandidater.

Hvem er vi?
Ungdomsutvalget er en gruppe som gjør det lille ekstra for å løfte ungdomidretten i Trøndelag. Vi ønsker å være et nettverk av unge idrettsledere som samler personer med variert idrettsbakgrunn og geografisk tilhørighet i hele fylket.

Vi søker nå påfyll av nye medlemmer for den neste 2-årsperioden, fra våren 2024 til våren 2026.

Sosialt, lærerikt og morsomt
Gjennom deltakelse i ungdomsutvalget vil du få mulighet til å bli kjent med andre idrettsengasjerte ungdommer, lære mer om den norske idrettsorganisasjon og dere vil sammen påvirke hvilke aktiviteter som dere kan gjenneomføre til det beste for trøndersk idrett.

Hva forventes av deg?
Deltakelse i ungdomsutvalget innebærer noe møtevirksomhet (4-8 møter pr år med jevn fordelt på fysisk og digitalt), aktivt bidrag inn i felles arbeider som utvalget blir enige om samt tilbud om å delta på kurs eller andre arrangement innen idretten.

Du blir en del av et fellesskap som har fokus på lokal og regional påvirkning slik at ungdom blir sett og hørt. Vi ønsker å påvirke politisk, og skal jobbe tett med kretsstyret i perioden som kommer.

Ungdomsutvalget får også mulighet til å arrangere Nettverkssamling for unge idrettsledere i forbindelse med Idrettsgalla 2025 som arrangeres i Trøndelag.

Antall og varighet?
Utvalget blir oppnevnt av idrettskretsstyret for hver nye tingperiode, og følger derfor samme 2-årsperiode. Utvalget består av 6-8 medlemmer.

Vi ønsker søkere fra hele Trøndelag, med ulikt kjønn, alder og idrettsbakgrunn. 

Kickoff for Ungdomsutvalget 2024-2026 Vi har som mål om å samle det nye ungdomsutvalget til et fysisk møte i løpet av mai-juni 2024.

Spørsmål?
Ta kontakt med oss i det nåværende Ungdomsutvalget her!

Kontaktperson i TrIK:

Andreas Stamnes Vavik
Andreas Stamnes Vavik
Leder Ungdomsutvalget 2022-2024

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver