Rømo.jpg

TAKK TORE – VI HAR SÅ MYE Å TAKKE DEG FOR

Jeg ønsker at dere som leser dette skal få bli enda bedre kjent med den store og betydningsfulle jobben Tore gjorde i perioden han var ansatt og tillitsvalgt i idretten.

Tore Rømo begynte som Idrettssjef i Sør-Trøndelag idrettskrets (STIK) i 2004. Han kom da flyttende tilbake til Trøndelag fra jobb i forsvaret. Bosatte seg på Stjørdal og pendlet inn til Trondheim og kontoret på Nidarø. Det var stor aktivitet i idrettskretsen den gang som nå. Stor aktivitet, sterke politiske stemmer og god administrativ støtte og ledelse er det etterlatte omdømme fra den tiden.

 

Tore hadde sin siste arbeidsdag i STIK 31.12.2009 og jeg begynte 01.03.2010. Jeg flyttet da inn på det gamle kontoret til Tore i Nidarøhallen (Trondheim Spektrum). Det som møtte meg var et svært ryddig kontor. Oppgaver for oppfølging lå sirlig plassert på ene siden og med kort tekst hva som manglet.

Permer med styrepapirer og protokoller plassert kronologisk i hyller, avtaleverk etc i andre permer osv. Mildt sagt, alt hadde sin plass og struktur.

 

Jeg hadde aldri jobbet i en idrettskrets før og hadde langt fra kontroll på alle oppgaver innenfor mitt ansvarsområde. Men med god hjelp fra medarbeiderne og ikke minst at Tore var mulig å spørre og rådføre seg med, så ble det lettere etter hvert.

Mye av de rammer og strukturer Tore innførte, praktiseres fortsatt i Trøndelag idrettskrets(TrIK) i dag.

 

Tore kom tilbake igjen til idrettskretsen i 2016, men da som styreleder i Nord-Trøndelag idrettskrets(NTIK). På det idrettskretstinget Tore ble valgt, ble det også fattet vedtak om at idrettskretsene i Trøndelag skulle starte arbeidet med å utrede en sammenslåing. Tore, styreleder i NTIK og Terje Roel, styreleder i STIK startet så det arbeidet.

 

Det ble i neste omgang etablert et interimsstyre hvor Tore ble leder. Samarbeidet mellom kretslederne var veldig bra.

Det ble gjort et grundig arbeide og flere krevende spørsmål skulle besvares. Jeg husker så godt noe Tore ofte sa, som jeg også har tatt med meg videre. - Uenighet er ikke farlig, uenighet tåler vi. Og det er så riktig uenighet er ikke farlig, kravet til oss alle er å respektere det og oppføre oss – her var også Tore en rollemodell.

Min påstand er at dette arbeidet var av avgjørende betydning for at TrIK fra dag 1 etter sammenslåingen evnet å jobbe samlet selv om vi kom fra to ulike idrettskretser – Tore fra NTIK (nord) og Terje fra STIK (sør).

 

Planene og mål for den nye idrettskretsen var klare og noe av dette var:

  • Styremøter rundt omkring i Trøndelag og møte med ordfører, kommune og idrettsråd. Dette ble iverksatt og Trøndelag idrettskrets sitt første styremøte/stiftelsesmøte var i Kolvereid. Denne praksisen er videreført og det er ikke lenge til at det har vært holdt styremøter i alle 38 kommuner
  • Styrke idrettsrådsarbeidet – dette ble gjort gjennom etablering av sonemodellen – hvor Trøndelag ble inndelt i mindre idrettssoner.
  • Være en idrettskrets for hele Trøndelag – idretten i Trøndelag er fortsatt størst i Norge, det er etablert idrettsråd i alle 38 kommuner
  • Være en sterk idrettspolitisk stemme lokalt, regionalt og nasjonalt. Selv om jeg litt inhabil så tror jeg vi skal si at dette også gått etter plan og det arbeides i dag med samme fokus
  • Satsning på paraidrett og etablering av Norges første Paraidrettssenter. Vi i administrasjonen sa vi trengte 2-3 år, men Tore og styret sa at det må gå raskere. Han fikk rett, og etter 1 år fikk vi etablert Norges første og fortsatt eneste Paraidrettssenter, som også er mobilt. Det betyr et senter for alle våre 38 kommuner.
  • Videre skulle vi satse på å få både Idrettsgalla og NM Veka til Trøndelag. Pandemien utsatte det noen år, men begge er nå blitt gjennomført. Du, Tore,  og Sissel, skulle være gjester på Idrettsgallaen i Trondheim Spektrum i år, men dere måtte melde avbud dagen før fordi du var innlagt på sykehuset igjen.

 

Jeg husker da Tore ble syk og ble operert ved Levanger sykehus. Jeg besøkte han der og hans optimisme var stor, det var den forresten alltid. Han kjempet tappert imot etter som sykdommen kom tilbake igjen og igjen.

 

Jeg har sendt spørsmål til noen av de som hadde kontakt med Tore i den perioden han jobbet og hadde verv i idretten.  Her ba jeg dem om å beskrive Tore med få ord. Stikkordene som kom i retur var:

Kunnskapsrik, kjernekar, alltid på tilbyderen, likandes, humoristisk og inkluderende, så alle, morsom, ærlig, til stede, varm, engasjert, fantastisk, omsorgsfull, rettferdig, samlende, lun, empatisk, tillitsfull, lojal, arbeidsom, etterrettelig, pålitelig og hel ved, vidsynt, tydelig, alltid godt forberedt. Listen her er lang og neppe fullstendig, men jeg tror alle som leser denne vil nikke gjenkjennende til disse beskrivelsene.

 

TAKK TORE for alt du har gjort og hva du har vært for trøndersk idrett. Dine personlige og relasjonelle egenskaper var unike. HEL VED er tidligere nevnt og det tror jeg må være synonym ordet til deg Tore. Du er og vil bli dypt savnet. Du har betydd og betyr så mye for så mange.

 

TAKK SISSEL, ANE og FRIDA for at vi fikk «låne» TORE i idretten.  Vi er mange som føler med dere i sorgen og savnet dere nå opplever.

 

TAKK

Kjell Bjarne Helland                                                                    

Organisasjonssjef