strommast-istock-611617454.jpg

Søknadsfrist for tilskudd til gass er onsdag 6. mars 2024

For 2023 vil tilskuddet beregnes på to ulike måter, og idrettslagene vil få tildelt det høyeste av de to beregnede tilskuddsbeløpene.

  1. Tilskuddet kan tilsvare 80 prosent av kostnadsøkningen (merkostnaden) fra 2021 til 2023.
  2. Tilskuddet kan tilsvare 80 prosent av kostnadsøkningen per enhet kjøpt gass fra 2021 til 2023 multiplisert med kjøpt volum i 2023.

Dette betyr at idrettslag som søker om tilskudd må oppgi innkjøpt mengde gass i 2021 og 2023, og hvor mye som er betalt for gassen disse to årene.

Kopi av fakturaer må legges ved søknaden. 

Det må fremgå av fakturaene at dette gjelder søkers gasskostnader. Idrettslag som har sendt inn 2021 fakturaer tidligere trenger ikke å laste opp disse på nytt, men må oppgi volum og kostnad for 2021 i søknaden.

De som søkte i årets første søknadsrunde trenger heller ikke å laste opp allerede innsendte fakturaer for 2023, men i søknaden er det totalt volum for hele 2023 og totale kostnader for 2023 som må oppgis.

Idrettslag som har hatt en unormal stor økning i gassforbruk fra 2021 til 2023 vil kunne få et redusert tilskudd. Store endringer må forklares.

Dersom samlet søknadsbeløpet er høyere enn tildelt beløp avkortes alle søknader prosentvis like mye.

Søk støtte her!