Vår egen Birgit Skarstein ble tildelt prisen i 2019.
Vår egen Birgit Skarstein ble tildelt prisen i 2019.

Retningslinjer og søknadsfrist for Egebergs Ærespris

Her finner dere retningslinjer og søknadsskjema for Kammerherre Egeberg Ærespris.

Tidligere vinnere ser du her.

Hvem kan foreslå ?

«Forslagsstillere kan være særforbund, idrettskretser og idrettslag. Forslag fra idrettskretser og idrettslag sendes gjennom særforbundet hvor kandidaten har sin hovedidrett.»

Det er en fordel dersom søknaden også støttes av særforbundet der utøveren har sin sideidrett.

Søknadsfrist er fredag 1. mars 2024.

Nominasjon av kandidater (ferdig utfylt søknadsskjema) sendes til:

kaja.graesholt idrettsforbundet.no

 

Vedlegg:

  • Retningslinjene 
  • Søknadsskjema