Foto: Alexander Eriksson
Foto: Alexander Eriksson

Invitasjon til nettverkssamling for unge idrettsledere og idrettspolitisk arena for unge styremedlemmer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inviterer unge ledere fra hele organisasjonen og unge styremedlemmer i NIF, idrettskretser og særforbund til å søke om plass på nettverkssamling og idrettspolitisk arena under NIFs ledermøte i Ålesund 31. mai-2. juni 2024. 

Arenaen vil gi deltakere mulighet til å dele erfaringer, bygge nettverk og øke kunnskap. NIF har satt en øvre grense på maks 40 deltakere. Det er 20 plasser til unge ledere uansett verv og rolle i idrettsorganisasjonen og 20 plasser til unge styremedlemmer i NIF, idrettskretser og særforbund.

Ved flere søknader enn plasser vil NIF fordele deltakerplassene utifra verv, organisasjonsledd, kjønn og geografi.

Dette er en konkret oppfølging av vedtak 13.19. fra Idrettstinget 2019, oppfølging av anbefalte tiltak i rapporten om «Ung medbestemmelse i norsk idrett» (Strittmatter, 2020) og oppfølging av vedtak 18.17 fra Idrettstinget i 2023.

Målgruppe

Unge idrettsledere fra hele organisasjonen og styremedlemmer/varamedlemmer mellom 15 og 26 år i idrettsstyret, idrettskretser og særforbund. Idrettspolitisk arena er også åpent for deltakere som per 31. desember det året valget ble avholdt, var under 26 år.

Program

  • Digitalt møte for de utvalgte deltakerne tirsdag 30. april 2024 kl. 19.00-20.00.
  • Fysisk deltakelse under Ledermøtet i Ålesund 31. mai–2. juni 2024. Deltakere vil primært følge Ledermøtets ordinære program.

Kostnad

De 40 utvalgte deltakerne får dekket kost og losji (i dobbeltrom) på Quality Hotel Ålesund. Reise tur/retur Ålesund dekkes av den enkelte deltaker eller av organisasjonsleddet deltakeren representerer. Dekking av ev. reisekostnader av organisasjonsleddet må avklares av deltaker.

Søk om plass nå!

Deltakere i målgruppen søker direkte via denne lenken senest onsdag 24. april 2024

Utvalgte deltakere under 18 år må ha samtykke fra foresatt før deltakelse.

Spørsmål: Kontakt Linda Jacobsen (linda.jacobsen@idrettsforbundet.no / 94050079).

Vi gleder oss til å samle unge ledere og styremedlemmer under årets Ledermøte!