Sondre Sande Gullord , 2. visepresident i Norges idrettsforbund og Hanne Staff, leder for prestasjon og utvikling på Olympiatoppen. Foto: Marte Hoel Romskaug / Norges idrettsforbund
Sondre Sande Gullord , 2. visepresident i Norges idrettsforbund og Hanne Staff, leder for prestasjon og utvikling på Olympiatoppen. Foto: Marte Hoel Romskaug / Norges idrettsforbund

Inkludering, kulturendring og nye perspektiver på kvinnedagen

På den internasjonale kvinnedagen samlet ledere fra både idretten og kulturen seg for å sette søkelys på og diskutere hvordan ledelse kan gjøre en forskjell for å velge de beste medarbeiderne – uavhengig av kjønn. Det kom fram at man må bli flinkere til å inkludere, være mer bevisste på kulturendring og tørre å stikke hodet fram.

– Dette er ikke bare en dag for å gratulere hverandre med kvinnedagen og si at dette er viktig og at det går fremover. Dette er en kampdag, og det er viktig at vi i idretten er ydmyke og tydelige på at utviklingen ikke går raskt nok.

Det sier Sondre Sande Gullord, 2. visepresident i Norges idrettsforbund i anledning 8. mars seminaret «God ledelse og idrett i kunst» på Operaen i dag. Seminaret, som er et samarbeid mellom Talent Norge, Norsk Tipping og Norges idrettsforbund, samlet nøkkelpersoner i idretts- og kulturverdenen seg for å diskutere kjønnsbalanse, mangfold og lederskap.

Sammen med Hanne Staff, leder for prestasjon og utvikling på Olympiatoppen, snakket Gullord blant annet om at man må tørre å satse på kvinner i viktige lederposisjoner.

– Endring skjer ikke over natta, og utviklingen går for treigt særlig på ledernivå og trenernivå. Vi må også jobbe mer med vilkår for utøvere, sier han.IMG_9718.jpg

Charlotte Støelen, leder for sport og prestasjonsutvikling i Norges Volleyballforbund og Guro Røen, generalsekretær i Norges Volleyballforbund. Foto: Marte Hoel Romskaug / Norges idrettsforbund

Bevisst på kultur

En av de som har satset på kvinner i viktige lederposisjoner er generalsekretær i Norges Volleyballforbund, Guro Røen. Hennes første oppgave i ny jobb var å ansette en sportssjef, der hun i prosessen merket at den tradisjonelle sportssjefen satt i veggene:

–  Den tradisjonelle sportssjefen er en veldig erfaren mann som er sjukt god på volleyball. Det å utfordre etablerte sannheter ble veldig krevende, særlig da jeg også var ny. Jeg tror mye av læringen og bevisstheten ligger der. Hvis ikke vi er bevisste på kulturen som råder og hvorfor det skjer, så går vi hele tiden på programinnstillingen vår. Utvikling skjer når det begynner å bli ubehagelig, sier hun.

Røen ansatte Charlotte Støelen og endret stillingstittelen fra sportssjef til leder for sport og prestasjonsutvikling.

– Forskning viser at der menn gjerne ser forbilder i begge kjønn, så ser kvinner forbilder i andre kvinner. Vi må begynne å sette kvinner i posisjoner så de synes, slik at flere tenker at det finnes en rolle for meg. Når menn også ser disse forbildene, er det en vinn-vinn-situasjon. Det er opp til oss her i dag å finne disse kandidatene og utfordre oss selv i rekrutteringsprosesser, sier Røen.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Marte Hoel Romskaug / Norges idrettsforbund

Inkludering og deltakelse

Seminaret ble innledet med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, som oppfordret med en kraftfull melding:

– Før noen kan bli ledere, så må de først få anledning til å delta. Til alle dere som gjør en viktig jobb som ledere: husk å inkludere, det kan være fremtidens styremedlem som står i utkanten, fremtidens direktør eller fremtidens statsråd, sier Jaffery.

Flere perspektiver og tanker

Administrerende direktør i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen, reflekterte over lederskap fra et kjønnsperspektiv.

– Vi må få opp antall kvinnelige ledere som har mulighet til å være med å påvirke. Kvinner kommer gjerne inn med litt andre perspektiver og tanker, det trenger vi både i Norsk Tipping og i samfunnet. Hvordan får man gode diskusjoner rundt bordet hvis alle tenker likt?

Hun oppfordret også kvinner til å tørre.

– Jeg tror vi jenter må være flinkere til å si ja. Mange tenker kanskje: Tør jeg dette her, hvorfor skal jeg stikke hodet fram? På en dag som i dag ønsker jeg å oppfordre jenter til å si ja.