Idrettskretsen samlet ungdommer som VIL, KAN og TØR bidra i ulike roller og verv

I flotte omgivelser på Selbusjøen hotell ble det helga 19.-21.januar gjennomført lederkurs for ungdom for Trøndelag Idrettskrets.

Gjennom kurset har deltakerne lært om ulike temaer. Hvordan kan man gjennomføre gode presentasjoner og kommunisere godt. Hvordan sette utviklingsmål (evt. SMARTE mål), og lage en handlingsplan som sikrer at du oppnår målet ditt. Ungdommene har også lært om selvtillit og selvfølelse, og ha bevissthet rundt det å være en god rollemodell.

 

I løpet av kurset har også deltakerne blitt bedre kjent med norsk idrett som organisasjon, og seg selv som person og sine verdier og styrker.  

 

En veldig fin helg med nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av idretter og ansvarsområder.  

 

12 flotte ungdommer samlet som VIL, KAN og TØR bidra i ulike verv eller oppgaver som trener, styremedlem, dommer med mer, i sitt idrettslag og i norsk idrett. Dette lover godt for fremtiden!

 

I kurset inngår også en digital kveldssamling som gjennomføres 22.april 2024. Frem til da skal deltakerne, støttet av kontaktperson i eget idrettslag, følge opp hver sin handlingsplan som de selv har satt opp.